3. Szám


Beszámoló a Magyar Andrológiai Tudományos Társaság IV. Kongresszusáról

Min­dannyi­unk ese­mény­nap­tá­rá­ban köz­pon­ti he­lyet fog­lal el a Ma­gyar And­ro­ló­gi­ai Tu­do­má­nyos Tár­sas­ág Kong­resszu­sa.

Andrologie ...eine unabhängi­ge Spezialität in der Medizin oder eine interdiszipli­näre Institution?

Unter ANDROLOGIE verstehen wir im allgemeinen die Lehre der Zeugungsfähigkeit des Mannes.

Húgy­csőrup­tu­rá­val szö­vődött pe­nis frac­tu­ra ese­te

Szer­zők pe­nis frac­tu­rá­ra és húgy­csőrup­tu­rá­ra jel­lem­ző tí­pu­sos anam­né­zis­sel és tü­ne­tek­kel je­lent­ke­ző be­te­gük ese­tét is­mer­te­tik.

A 2010. évi MATT Kong­resszus abszt­rakt­jai

BIKAL 2010. NOVEMBER 4–6.

Az oldalon felnőtteknek szóló tartalmak jelenhetnek meg.

Az oldal használata csak 18 éven felülieknek, vagy szülői felügyelettel ajánlott.

Az oldal megtekintéséhez ki kell jelentenie, hogy elmúlt 18 éves.

További információ az Adatkezelési tájékoztató-ban.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!