Kéziratok beküldése

Leírás


A MAGYAR ANDROLÓGIA ÉRDEKLŐDÉSI TERÜLETE

A Magyar Andrológia (citációhoz rövidítés: Magy Androl) egy nyíltan hozzáférhető 4 havonta megjelenő folyóirat, mely az andrológia és annak határterületeiről fogad eredeti klinikai, kísérletes és egyéb tudományos kéziratokat.

KÉZIRATOK FELTÖLTÉSE

Minden kéziratot a Magyar Andrológia szerkesztőbizottságának kell beküldeni. Az alábbi dokumentumok szükségesek a kéziratok elfogadtatásához: kísérőlevél, szerzői jog átruházása dokumentum, kézirat (címoldal, kulcsszavak, absztrakt, a kézirat szövege, hivatkozások, kép és táblázat leírások), táblázatok és illusztrációk. A kéziratot a kísérő dokumentumokkal együtt a azábbi e-mail címre szükséges beküldeni: mattvezetoseg@gmail.com.

Kísérőlevél

A levélnek röviden be kell mutatnia a kéziratban prezentált tanulmányt/esetet, melyben a kutatás során kapott esetleges anyagi támogatást jelezni szükséges. Amennyiben a vizsgálatnak különleges jogi vonatkozása is van (pl.: speciális etikai engedély igénye), azt is jelezni kell.

Szerzői jog átruházása.

Ez a dokumentum igazolja, hogy a szerző a saját munkáját publikálja, és elfogadás esetén a szerzői jogokat a kézirattal kapcsolatban a Magyar Andrológia folyóiratnak átadja. A minta letölthető a Magyar Andrológiai Társaság honlapjáról (www.magyandrol.hu). Az összes szerzőnek alá kell írnia a dokumentumot, mely feltétele a kézirat publikálásának. A szerzők a dokumentumot külön-kölün is aláírhatják és beküldhetik.

A kézirat formátuma

Nyelv

A kézirat az adott nyelv nyelvtani szabályai szerint megírt magyar vagy angol nyelvű lehet (amerikai és brit angol is használható, a kettő keveredése nem elfogadható). A túl sok nyelvtani hibát tartalmazó kéziratot a szerzők döntési jogkörükkel élve bírálat nélkül elutasíthatják.

Formátum

A kézirat formátuma: Times New Roman, 12-es betűméret, dupla szóköz. Mértékegységeket az SI rendszere (International System of Units) szerint szükséges alkalmazni. Szövegformátum: Microsoft Word rich text szövegformátum

Minden rövidítést az első megemlítés alkalmával definiálni szükséges (pl.: testicular sperm extraction - TESE). A rövidítések ésszerű használata javasolt (a szövegben több alkalommal használt kifejezések esetén). A rövidítéseket az absztraktban, a kézirat szövegében, a táblázatokban és az illusztrációk esetén is definiálni szükséges. Táblázatok és illusztrációk esetén az ábramagyarázatban szükséges jelölni a rövidítések magyarázatát.

Címoldal

A címoldalnak tartalmaznia kell a kézirat címét, a rövidített címet, a szerzők teljes nevét és intézményi hovatartozását, és a kapcsolattartó szerző levelezési és e-mail címét, telefonszámát.

Cím:

Hossza maximum 100 karakter szóközökkel. A cím érthető kell legyen a társszakmák képviselői számára is. A cikk mondanivalóját kell tükröznie.

Absztrakt

Az absztraktnak tükröznie kell a kézirat tartalmát. A kulcsszavak szerepeljenek az összefoglalóban. Magyar nyelvű kézirat esetén angol nyelvű azonos terjedelmű absztrakt megírása is szükséges. Eredeti közlemény esetén az összefoglaló legyen informatív, prezentálja a vizsgálat eredményeit. Összefoglaló közlemény esetén az absztrakt az áttekintett közlemények főbb szempontjait kell ismertesse. Az absztrakt nem tartalmazhat hivatkozást, táblázatot, illusztrációt. A rövidítések lehetőség szerint kerülendők. Az összefoglalóban prezentált információkat a kézirat fő szövegének tartalmaznia kell.

Kulcsszavak

Indexálás céljából 3 – 10 kulcsszó megadása szükséges. Javasoljuk a MeSH böngésző (MeSH Browser) használatát.

Táblázatok és illusztrációk

Táblázatok és illusztrációk a szöveg kiegészítésére szolgálnak, nem az adott információ megismétlésére. Arab számmal, a megjelenés sorrendjében szükséges feltüntetni ezeket. A beküldés során külön dokumentumok kell képezniük. A táblázatokat Microsoft Word rich text szövegformátumban szükséges feltölteni. A táblázatoknak és illusztrációknak aláírásukkal együtt önállóan is érthető információt kell szolgáltatniuk. Az angol és magyar nyelv szabályai szerint kell feltüntetni a számokat (angol nyelvű közlemény esetén tizedespont, magyar nyelvű közlemény esetén tizededvessző). A tengelyfeliratokat és egységeket az ábrákon is fel kell tüntetni. A táblázatok és képaláírások a kézirat végére kerülnek a referenciák után.

Illusztrációk technikai követelményei

Illusztrációk formátuma: eps (vagy jpg) fekete-fehér dokumentum esetén. Fényképeket csak jó minőségben tudunk elfogadni, felbontás 300 dpi eps vagy jpg formátumban. A nagyítási vonalzót az illsuztráción szerepeltetni szükséges (pl. szövettani metszetek esetén)

Köszönetnyilvánítás

A kézirat létrejöttéhez hozzájáruló, de társszerzőként nem feltüntetett személyek szerepeltetésére nyílik lehetőség ebben a részben, továbbá a financiális források megjelölésére. Rövidségre törekedés javasolt.

Összeférhetetlenség

Amennyiben bármelyik szerzőnek olyan személyes vagy anyagi kapcsolata áll fenn, amely befolyásolja a kézirat bírálatát, vagy a publikáció folyamatát, az fel kell tüntetni. Egyébként: „A szerzőknek bejelenteni való összeférhetetlensége a kézirat kapcsán nincs”. A kapcsolattartó szerző a felelős a fenti információ helyességéért.

Hivatkozások

A hivatkozások feltüntetése a Vancouver rendszer szerint történik, arab számozással, a megjelenés sorrendjében [1, 2, 3]. Hat szerzőig az összes szerző, egyébként hat szerző és mtsai formában kell feltüntetni a hivatkozásokban. A folyóiratok rövidítése az Index Medicus alapján történjen (lásd: International Committee of Medical Journal Editors: Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. N Engl J Med. 1997; 336: 309–315). Nem magyar és nem angol nyelvű közlemények esetén a címet eredeti nyelven kell feltüntetni, amennyiben angol cím nem érhető el (nem latin betűk esetén latin betűkre fordítás elengedhetetlen). Nem magyar és nemzetközileg nem elérhető hivatkozások kerülendők, amennyiben a kézirathoz szükségesek, az eredeti közlemény a feltöltéskor a bírálat megkönnyítéséhez erősen javasolt.

Példák:

Magyar nyelvű nyomtatott publikáció: Pintye L, Molnár Zs, Kiss Z, Drabik Gy, Flaskó T, Varga A és mtsai. Egyetemi hallgatók szexuális szokásainak felmérése. Magy Androl, 2015; 20:11-14

Angol nyelvű nyomtatott publikáció: Craggs B, Michielsen D. Conservative treatment of an intraperitoneal bladder perforation. Cent European J Urol. 2011; 64: 47–49.

Online formátumú publikáció Benyó M, Flaskó T, Molnár Zs, Kerényi A, Batta Z, Józsa T et al. Follow-up of Thrombin Generation after Prostate Cancer Surgery: Global Test for Increased Hypercoagulability. PlosOne. 2012; 7:e51299

Elfogadott, de még nyomtatásban meg nem jelent közlemények: Kierstan A, Sosnowski M, Minia R, Jabłonowski Z. Rare renal tumors – Bellini duct carcinoma. Cent European J Urol 2010 doi: 10.5173/ceju.2010.04.art5

Könyvfejezet: Richie JP, Steele GS. Neoplasms of the testis. In Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED Jr, Wein AJ eds, Campbell`s Urology, 8th edn, Philadelphia: Saunders, 2002; Vol. IV, Chapt 81, pp. 2876–2919.

Kategória specifikus követelmények

Eredeti, összefoglaló közlemények

A kéziratot strukturált absztrakttal kell benyújtani (bevezetés, anyagok és módszerek, eredmények, következtetések) maximum 250 szóban. A kézirat fejezetei: bevezetés, anyagok és módszerek, eredmények, megbeszélés, hivatkozások, táblázat és képaláírások. Szavak száma 3000 (kivéve absztrakt, hivatkozások és képaláírások), hivatkozások száma 40.

Esetbemutatások

A nem strukturált absztrakt maximum 200 szóból állhat. A kézirat maxiumum 1500 szót tartalmazhat, hivatkozások száma maximum 15. A kézirat fejezetei: bevezetés, esetbemutatás, megbeszélés, hivatkozások.

Szerkesztői kommentár

Szerkesztői felkérés alapján történik, maximum 500 szó és 10 hivatkozás.

Szerkesztői levél

Amennyiben a Magyar Andrológiában az előző két számban megjelent publikáció kiegészítést igényel, szerkesztői levél küldhető a Magyar Andrológia szerkesztőbizottságának maximum 400 szóban 3 szerzővel és maximum 5 hivatkozással. Táblázatok és illusztrációk használata nem megengedett. A szerkesztőbizottság dönt a levél közléséről. Nem minden szerkesztői levél kerül közlésre.

Publikációk sorsa feltöltést követően

Kéziratok értékelése

A beküldött kéziratok a szerkesztők által kerülnek előzetesen értékelésre. Amennyiben az alapvető formai és tartalmi követelményeknek a kézirat megfelel, két bíráló értékeli pontrendszer alapján a beküldött anyagot. A bírálók javaslata alapján a szerkesztők döntenek a kézirat sorsáról. A döntésről a kapcsolattartó szerzőt a szerkesztőbizottság 4 héten belül értesíti. A szerkesztőbizottság fenntartja a jogot a publikációk csak online formátumban történő közlésére.

Kéziratok javítása

Amennyiben a bírálói és/vagy szerkesztői vélemény alapján a kézirat korrekcióra szorul, úgy azt a szerzőknek a kéziratban pirossal jelölve, a megjegyzések minden pontjára kíérőveélben reagálva kell elvégezniük.

Az oldalon felnőtteknek szóló tartalmak jelenhetnek meg.

Az oldal használata csak 18 éven felülieknek, vagy szülői felügyelettel ajánlott.

Az oldal megtekintéséhez ki kell jelentenie, hogy elmúlt 18 éves.

További információ az Adatkezelési tájékoztató-ban.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!